Polityka jakości


Autentyczność

Dobrze zorganizowana Firma, chcąca istnieć i odnosić sukcesy na rynku musi być konkurencyjna i mieć jasno wytyczone cele strategiczne: bezpieczeństwo, autentyczność oraz jakość wyrobów.

Świadomi tych celów dbamy, aby produkowane przez Nas wyroby piekarniczo - cukiernicze charakteryzowały się odpowiednią świeżością i najwyższą wartością odżywczą, spełniały wymagania Klienta i jednocześnie oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Współpracujemy z dostawcami surowców i opakowań, którzy potwierdzają staranność wyselekcjonowania, bezpieczeństwo i autentyczność dostarczanych do Naszej Firmy surowców i materiałów opakowaniowych. Rzetelność dostawców jest stale przez Nas monitorowana i kontrolowana.

Procesy technologiczne są realizowane w oparciu o system HACCP oraz stale monitorowane standardy jakościowe IFS i BRC.

Pracownicy Piekarni znają i utożsamiają się z tą Polityką Jakości oraz świadomie podejmują i realizują wszelkie działania gwarantujące zapewnienie odpowiedniej jakości wykonania i osiągnięcia bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych przez Nas wyrobów.

Wszyscy pracownicy biorą udział w systematycznych szkoleniach wewnętrznych i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Wnikliwe kontrole wewnętrzne wspomagane współpracą z akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi, pozwalają Nam stworzyć bezpieczne środowisko wytwarzania produktu zarówno pod kątem mikrobiologicznym i fizykochemicznym, jak również pod kątem bezpieczeństwa alergennego.

Skuteczność naszych działań i starań zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa weryfikujemy w systematycznych audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz inspekcjach.

W swojej Polityce Jakości zauważamy również jak wielkie znaczenie ma Nasza powinność wobec otaczającego społeczeństwa i środowiska naturalnego. Zobowiązania wobec otoczenia traktujemy poważnie, jak misję wobec każdego Klienta smakującego Nasze produkty. Ciągłe doskonalenie pogłębiania świadomości wszystkich pracowników pozwalają Nam budować zaufanie Klientów krajowych jak i zagranicznych oraz rozszerzać zainteresowanie Naszymi produktami na nowe rynki sprzedaży.