I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP


I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. realizuje Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Cel projektu: Rozwój działalności handlowej, związanej ze sprzedażą produktów Piekarni Galicyjskiej na nowych, docelowych rynkach zagranicznych.

Planowane efekty: Wzrost renomy i rozpoznawalności marki, pozyskanie nowych klientów zagranicznych oraz zapewnienie ciągłości produkcyjnej i sprzedażowej oferowanych produktów, skutkujące docelowo wzrostem udziału przychodów z eksportu.

Wartość projektu: 767 117,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 633 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 538 475,00 zł