PODDZIAŁANIE 3.3.3.


PODDZIAŁANIE 3.3.3.

Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Цель проекта: Wykorzystanie działań, przewidzianych w Branżowym Programie Promocji do zwiększenia wolumenu sprzedaży pieczywa chrupkiego i snacków na rynkach zagranicznych.

Планируемые эффекты: Zwiększenie sprzedaży asortymentu produktowego na rynkach zagranicznych.

Стоимость проекта: 444 000,00 PLN

Вклад европейских фондов: 266 400,00 PLN