DZIAŁANIE 1.5


DZIAŁANIE 1.5

Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Dotacje na kapitał obrotowy dla Piekarni Galicyjskiej Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Цель проекта: Zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Планируемые эффекты: Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Стоимость проекта: 360 440,43 PLN

стоимость допустимых затрат: 360 440,43 PLN

Вклад европейских фондов: 360 440,43 PLN