Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu spożywczego


Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu spożywczego

Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu spożywczego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zweck des Projekts: Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń, które pozwolą na utworzenie kompleksowej linii technologicznej do wytwarzania nowego produktu – innowacyjnej przekąski piekarskiej.

Geplante Effekte: Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji produktowej o zasięgu światowym. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca utworzy 2 nowe miejsca pracy, na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą zakupionych urządzeń – linii produkcyjnej do wytwarzania nowych produktów. Projekt wpłynie na zwiększenie przychodów i zysków firmy z tytułu sprzedaży wprowadzonego na rynek produktu, co zapewni opłacalność i trwałość finansową projektu.

Projektwert: 12.275.400,00 PLN

Beitrag der europäischen Fonds: 5.988.000,00 PLN