I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP


I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. realizuje Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Zweck des Projekts: Rozwój działalności handlowej, związanej ze sprzedażą produktów Piekarni Galicyjskiej na nowych, docelowych rynkach zagranicznych.

Geplante Effekte: Wzrost renomy i rozpoznawalności marki, pozyskanie nowych klientów zagranicznych oraz zapewnienie ciągłości produkcyjnej i sprzedażowej oferowanych produktów, skutkujące docelowo wzrostem udziału przychodów z eksportu.

Projektwert: 767.117,00 PLN

Wert der förderfähigen Kosten: 633.500,00 PLN

Beitrag der europäischen Fonds: 538.475,00 PLN