DZIAŁANIE 1.5


DZIAŁANIE 1.5

Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Dotacje na kapitał obrotowy dla Piekarni Galicyjskiej Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zweck des Projekts: Zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Geplante Effekte: Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Projektwert: 360.440,43 PLN

Wert der förderfähigen Kosten: 360.440,43 PLN

Beitrag der europäischen Fonds: 360.440,43 PLN